Köyliönjärvi, kuva Studio Jaakko Ojala

Seksuaalineuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä

Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ja ammatillista ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä vuorovaikutussuhteessa.

Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 2–5 tapaamiskertaa ja on ehdottoman luottamuksellista.

Tyypillisiä seksuaalineuvontatilanteita ovat mm. seksuaalinen haluttomuus, tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat, eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten pienten lasten perheet ja ikääntyminen sekä sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään.

Oikea-aikainen seksuaalineuvonta ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista parantaen elämänlaatua. Seksuaalineuvonnan keskeisiä elementtejä ovat ihmisen seksuaalisuuden hyväksyminen eli luvan antaminen sekä rajatun tiedon antaminen. (THL 2011)

Vahvuuksiani ja erityisiä mielenkiinnon aiheitani ovat parisuhteen seksuaalisuus, haluttomuus sekä halujen eriparisuus.

seksuaalineuvonta

Katriinan Kammari
045 869 3545
katriina@katriinankammari.fi