Köyliönjärvi, kuva Studio Jaakko Ojala

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Tarjoamistani terapiapalveluista Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia voidaan korvata:

Nuorille 16-25-vuotiaille

  • perheterapiana ja vanhempainohjauksena
  • pariterapiana sekä vanhempien ohjauskäynteinä yksilö- ja ryhmäterapiaan liittyen

Aikuisille 26-67-vuotiaille

  • perheterapiana
  • pariterapiana

Vanhempainohjauksessa tarkastellaan vanhempien ja nuoren välistä suhdetta, yritetään vahvistaa sitä ja autetaan vanhempia löytämään uusia toimivampia keinoja nuoren huolenpitoon,  kasvatukseen ja suhteeseen nuoren kanssa. Nuoren terapiassa käynti koskettaa myös vanhempia, asuipa nuori kotona tai ei, ja saa aikaan vanhemmissa yleensä erilaisia tunteita. Koska suhteet vanhempiin ovat nuorelle yleensä ensiarvoisen tärkeitä, voi vanhempien mukaanottamisella prosessiin olla nuorelle suuri merkitys toipumisen kannalta.

Kuntoutuspsykoterapian saamisen edellytykset

Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Lisäksi Sinulla täytyy olla julkisen tai yksityisen puolen psykiatrin antama diagnoosi ja sen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde. Jos psykiatrisi pitää toipumisesi kannalta perheterapiaa sopivana hoitomenetelmänä, hän voi kirjoittaa Sinulle Kelaa varten B-lääkärinlausunnon. Sinun on itse täytettävä Kelaa varten hakemuslomake KU131.

Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan ja myöntää yleensä terapian vuodeksi kerrallaan. Terapian jatkopäätöstä varten tarvitset uuden lääkärinlausunnon. 

Kela-korvauksen määrä

Kelan myöntämän korvauksen määrä on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten joudut maksamaan pienen osan kuluista itse.

Enimmäiskorvaus v. 2019 on

  • nuorten (16-25 v.) perheterapiassa + vanhempainohjauksessa 63,91 €/ 1 h ja 95,87 €/ 1,5 h
  • aikuisten (26-67 v.) perheterapiassa 63,91 €/ 1 h ja 95,87 €/ 1,5 h
  • nuorten ja aikuisten pariterapiassa (16-67 v.) 63,91 €/ 1 h ja 95,87 €/ 1,5 h
  • lausuntopalkkio 22,71 €

Kysyttävää? 

Jos sinulle heräsi mitä tahansa kysymyksiä Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta, voit aina olla yhteydessä minuun, niin keskustellaan lisää tilanteestasi. Yhteystietoni ja toimipisteeni löytyvät täältä.

”Katso lempeästi menneisyytesi virheitä, ne ovat osa matkaasi tähän hetkeen.”

-Tuntematon