Köyliönjärvi, kuva Studio Jaakko Ojala

Pariterapiaa tasapuolisesti

Pariterapiassa taustafilosofiani on voimavarakeskeisen viitekehyksen lisäksi psykoanalyyttinen ja luovan systeeminen.

Pariterapiassa tutkitaan kahden ihmisen välistä suhdetta niin, että molemmat osapuolet kokevat tulevansa ymmärretyiksi ja kohdatuiksi. Terapiassa keskustellaan niistä asioista, joista pari haluaa keskustella. Pariterapian pituuteen vaikuttavat mm. parin asettamat tavoitteet ja terapian sujuvuus. Pariterapian pituus tulisi olla vähintään viisi kertaa, mutta paras tulos saavutetaan yleensä pidemmällä (ainakin 10 kerran) prosessilla. Tapaamisten tiheys on yleensä 1-2 viikon välein 1- 1,5 h kerrallaan. Pariterapiassa otetaan huomioon molempien osapuolten ajatukset, mielipiteet, tunteet ja kokemukset tasapuolisesti. Molempien tavoitteet ja toiveet parityöskentelyn suhteen huomioidaan erikseen. Tilanteissa, joissa yhteinen keskustelu kahden kesken ei ole lainkaan mahdollista, voidaan molempia osapuolia tavata ensin erikseen. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin se, että pari pystyy keskustelemaan parisuhteeseen liityvistä asioista yhdessä, toisiaan kuunnellen ja ymmärtäen. Parisuhdetta voi tulla pohtimaan myös yksin, jos puoliso ei ole valmis käynteihin.

Tulosyynä voi olla mikä tahansa, esim. parisuhteen toimimattomuuden selvittely, kriisi, yksittäinen ongelma, parisuhteen jatkuvuuden pohtiminen tai eroprosessin haasteiden läpikäyminen. Mahdollisen eron jälkeen voidaan keskustella vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten ero voisi olla lapsille mahdollisimman lempeä.  Myös molempien osapuolten tulevaisuutta on hyvä pohtia. Parisuhteen kriisi vaikeuttaa usein vanhemmuutta ja lapset jäävät helposti vaille riittävää läsnäoloa ja huolenpitoa, joten lapset huomioidaan keskusteluissa aina.

Tutkimusten mukaan pariskunnat tulevat pariterapiaan vuosia liian myöhään. Siksi jo vähäisiltäkin tuntuvissa pulmatilanteissa olisi hyvä opetella hyviä ja rakentavia vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista, toiselle vastaamista, toisen huomioonottamista, arvostamista ja kunnioittamista. Molemmat osapuolet määrittelevät sen, mikä on riittävän hyvä parisuhde. Vanhempien vastuulla on myös se, minkälaisena parisuhde näkyy lapsille ja minkälaisen mallin lapset parisuhteesta yleensäkin saavat.

Terapeutin tehtävänä pariterapiassa on auttaa molempia puolisoita pohtimaan omaa elämäänsä ja suhdetta toisiinsa, auttaa puolisoita ymmärtämään itseään ja toisiaan, ohjata osapuolia hyvään ja arvostavaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa, auttaa paria tunnistamaan ristiriidat ja ohjata heitä käsittelemään niitä, auttaa paria pettymysten käsittelyssä, tuoda uusia ja erilaisiakin näkökulmia sekä auttaa paria löytämään keinoja erilaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Pariterapiaan on mahdollista saada myös Kelan tukea!

Lue kirjoitukseni aiheesta: LUOVA PARISUHDE

Tässä kirjoitukseni aiheesta: PITKÄN PARISUHTEEN SALAISUUKSIA