Köyliönjärvi, kuva Studio Jaakko Ojala

Katriina Pihlava – psykoterapeutti ja työnohjaaja Turun seudulla

Olen naimisissa oleva kolmen lapsen äiti, Valviran hyväksymä erityistason voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja (StoRy) ja seksologian opiskelija. Minulla on Kela-pätevyys nuorten ja aikuisten perhepsykoterapiaan sekä paripsykoterapiaan. Olen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluntuottaja työnohjauksen osalta 1.1.2017 lähtien ja Turun kaupungin palveluntuottaja perheterapian osalta. Peruskoulutukseltani olen terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja.

Tärkeimpiä arvojani ovat avoimuus, läpinäkyvyys, rehellisyys, vastuullisuus, läsnäoleva oleminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. Näitä arvojani toteutan myös työssäni psykoterapeuttina ja työnohjaajana.

Yhdistelen työssäni voimavarakeskeisyyden, psykoanalyyttisen sekä tunnekeskeisen psykoterapian viitekehyksiä.

Työskentelyssä asiakkaani kanssa korostan luottamuksellisuutta ja turvallisuutta sekä sitä, että asiakkaani on helppo olla ja jakaa kokemuksiaan. Minulle on tärkeää, että asiakkaani kokee tulevansa kuulluksi sekä ymmärretyksi ja saa näin helpotusta elämäntilanteeseensa tai työtilanteeseensa. Toivon myös, että asiakkaani voi olla minua kohtaan avoin ja rehellinen.

Harrastan ulkoilua, joogaa, kuntosalia, uintia, puutarhanhoitoa ja sisustamista. Minulle on tärkeää, että "työkaluni" on kunnossa ja siitä pitävät huolen säännöllinen ja laadukas työnohjaus, rakkaat ystävät sekä liikkuminen luonnossa. Pidän työtäni, asiakkaitani ja ennen kaikkea perhettäni tärkeimpinä asioina elämässäni.

Koulutukseni

 • Erityistason voimavarakeskeinen psykoterapeutti (69 op, perheterapian sovellus)
  • Helsingin yliopisto ja Dialogic Oy, 2010-2012
 • Paripsykoterapeutti, psykoanalyyttinen viitekehys
  • Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus, Helsinki, 2016
 • Voimavarakeskeinen työnohjaaja
  • Turun kesäyliopisto ja Dialogic Oy, 2013-2015
 • Seksologian perusteet (30 op) Turun AMK, 2019
 • Psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot (30 op)
  • Tampereen kesäyliopisto ja Helsingin Psykoterapiainstituutti, 2009
 • Terveydenhoitaja
  • Turun Terveydenhuolto-oppilaitos, 1993
 • Sairaanhoitaja
  • Porin Terveydenhuolto-oppilaitos, 1988
 • Ylioppilas
  • Säkylän lukio, 1986

Lisäkoulutukset

 • Mindfulness-kurssi
  • Turun kesäyliopisto, syksy 2014
 • Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi
  • Turun kesäyliopisto, kevät 2016

Työkokemukseni

 • Nuorten ja heidän perheidensä erilaisiin vaikeuksiin liittyvä terapeuttinen auttaminen (esim. syömishäiriö, paniikkihäiriö, masennus, ahdistus, päihde-, peli- ja nettiriippuvuus, vaikeudet koulu- ja työelämässä sekä ihmissuhteissa jne.)
 • Aikuisten ja pariskuntien terapeuttinen auttaminen erilaisissa elämäntilanteissa
 • Ikäihmisten terapeuttinen auttaminen (esim. yksinäisyys, ahdistus, masennus, pelot, vaikeudet ihmissuhteissa jne.)
 • Varhaisvaiheen muistisairautta sairastavien ja heidän omaistensa terapeuttinen auttaminen (yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia)
 • Terapeuttinen työskentely kehitysvammaisten kanssa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaajana toimiminen
 • Esimiestyönohjaus
 • Muistineuvojan työtehtäviä yli 17 v. ajalta: erilaisten Ray-rahoitteisten hankkeiden suunnittelu ja toteutus, perhetyö, kotikäynnit, muistineuvolavastaanotto, erilaisten muistisairaiden ja heidän omaistensa ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssien, keskusteluryhmien sekä toiminnallisten ryhmien suunnittelu ja ohjaus
 • Erilaisia luennointi- ja koulutustehtäviä (yleisö, ikäihmiset, hoitoalan ammattihenkilöstö ja opiskelijat, muistisairaat ja heidän omaisensa)
 • Perushoitajan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan viransijaisuuksia avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa ja pitkäaikaissairaanhoidossa

Olen seuraavien yhdistysten jäsen:

Suomen Pariterapiayhdistys ry

Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry (johtokunnan jäsen 1.1.2018-lähtien) 

Suomen Perheterapiayhdistys ry 

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry

Suomen Yrittäjät 

Suomen Työnohjaajat ry 

Suomen Seksologinen Seura

”Muutos on pysyvintä mitä meillä on. Miksi taistella sitä vastaan?”

-Tuntematon